Vitamin B4

Wootskies   19. marts 2016   Kommentarer lukket til Vitamin B4

Adenin (C5H5N5) er en purin nukleobase, der findes i både DNA og RNA. I DNA’s dobbelthelix danner adenin to hydrogenbindinger med pyrimidinen thymin, mens den i RNA kan baseparre med uracil i dobbeltstrengede områder.

Adenin er også den purin der indgår i det biologiske energimolekyle adenosintrifosfat, ATP. Endelig er basen også synonym med vitamin-B4.